ติดต่อเรา : คุณบุสรานี รักษาพันธุ์ - งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทรศัพท์ : 06-1421-3683 Email : recruit_hrm@nhso.go.th